“Wat wil je bereiken in de komende vijf jaar? ” Heeft u zich deze vraag onlangs nog gesteld? De hele wereld buigt zich over de vraag: “Hoe gaan we de strijd met het coronavirus winnen!?” En het lijkt allemaal niet meer zo vanzelfsprekend om bepaalde doelen, zij het op persoonlijk of professioneel gebied, te gaan behalen. En toch geloof ik, dat we moeten blijven dromen en investeren in de toekomst. Vooral in mensen, in relaties, in het tot zegen zijn voor anderen!

Drie jaar geleden kon ik me niet voorstellen wat er nu in gang is gezet! De Embrace kids waren toen netjes ingeschreven op school, maar er werd nog regelmatig gespijbeld; dan waren ze toch weer terug gegaan naar de straat. Op zoek naar eten, op zoek naar geld. In die tijd hadden we nog geen huis dat als opvang kon dienen, maar ging vrijwilliger Fabrice wekelijks bij alle families op visite om te horen hoe het ging. Veel kids hadden niet de beste schoolresultaten; want er was geen stabiliteit, geen dagelijkse maaltijd, geen hulp bij het maken van huiswerk… Dit veranderde in februari 2018, toen we een huis konden huren, midden in de wijk waar de kinderen vandaan kwamen!

De kinderen hebben enorme stappen gezet. Heerlijk om te zien dat ze (weer) kunnen dromen! Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken of ze vandaag te eten zullen krijgen of niet, of dat er niemand is die naar hen omkijkt… De veilige plek, die Embrace is,  in hun onveilige buurt heeft een positieve uitwerking gehad in hun ontwikkeling de afgelopen jaren. Maar het huis dat we huren is niet langer veilig meer, door alle overstromingen en het feit dat er geen duurzame bouwmaterialen zijn gebruikt. Plus het huis is niet geschikt voor kinderen die met een beperking leven. En dus zijn wij vooruit gaan denken en gaan plannen!

En nu is het zover! Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn!? Hij heeft  Zijn trouw al zo vaak bewezen de afgelopen tijd! Een stuk land kopen in Burundi is helemaal niet makkelijk; er zijn veel conflicten binnen families en met buren over stukken land. Men moet dus veel getuigen erbij halen en zorgen dat al het papierwerk correct is. Hier ging veel tijd overheen, maar een prachtig stuk land van zo’n  1500 vierkante meter werd aangekocht, op een heel goede locatie in dezelfde wijk!

Twee verschillende aannemers hebben hun offertes aan ons gepresenteerd en we zijn met degene die de meeste ervaring heeft en de meest gunstige prijzen had in zee gegaan! Op 28 september werd er begonnen met bouwen; allereerst de fundering van de muren rondom het land. Het is soms makkelijker om eerst het huis te bouwen, maar aangezien mensen ons vanwege mijn huidskleur aanzien voor rijken, leek het ons verstandig om te zorgen dat er allereerst veiligheid van een omheining is.

Het hele bouw project hebben we verdeeld in fases. De eerste fase was de aankoop van het land, de tweede fase is de ommuring en het bouwrijp maken van de grond. En de derde fase zal de bouw van het jongenshuis, keuken en toiletblok inhouden. Blijf de website volgen voor de laatste ontwikkelingen van deze opwindende tijd voor de Embrace ministry! Ondertussen blijf ik dromen…