Op deze pagina vindt u de (links naar) gegevens die door de belastingdienst zijn voorgeschreven voor ANBI instellingen om te publiceren op de website.

Officiële naam
Stichting Embrace Burundi

Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel
KVK 24448137

RSIN-nummer/ANBI fiscaalnummer
820172169

Adresgegevens
Postadres:
Merwestraat 48, 3361HM Sliedrecht

Email: info@embraceburundi.nl
Website: www.embraceburundi.nl

Doelstelling volgens de statuten
Het verlenen van medische, psychische en pastorale hulp aan (wees en straat) kinderen en indien nodig aan hun familieleden in het land Burundi op het continent Afrika. Dit alles op pro deo basis ter opbouw van de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de lokale gemeenschap die primair te maken heeft gehad met genocide. Het omarmen van zo veel mogelijk straatkinderen in Bujumbura Burundi binnen de mogelijkheden van het Embrace Center en ze middels algehele ondersteuning begeleiden naar volledige zelfredzaamheid. Dit alles met de liefde van Jezus door ons heen.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van Stichting Embrace Burundi wordt gevormd Robert de Bruin (voorzitter), Johan de  Bruin (penningmeester) en Else van der Leeden (secretaresse). Daarnaast helpt de thuisfront commissie met zaken als fondsenwerving, zijn de link met de gemeente ‘LEEF!’ en houden direct contact met Marieke. Het TFC bestaat uit Linda Blokland, Paula Yetbarek en Wilma Nuis-Veldman.

Beloningsbeleid:
Het bestuur en TFC-leden zijn niet bezoldigd. Er is een mogelijkheid om gemaakte kosten ten behoeve van de stichting te declareren.

De medewerkers:
Stichting Embrace Burundi heeft lokaal 5 vrijwillige medewerkers, zij krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de dagelijkse activiteiten van de stichting.

Marieke Nduwimana – van der Leeden en Gentil Nduwimana geven leiding aan het team van medewerkers en worden in hun levensonderhoud uitsluitend door de Stichting Embrace Burundi financieel ondersteund.

Het actuele beleidsplan
Het opvangen van (straat en wees)kinderen en (terug) begeleiden naar school. Dit doen we vanuit onze buitenschoolse opvang (Embrace Center). Hier krijgen de kinderen iedere dag een voedzame maaltijd en worden ze buiten schooltijd begeleid bij het maken van hun huiswerk. Daarnaast verzorgen we verdere educatieve en ontspannende activiteiten zoals muziek- en dansles en sportactiviteiten. Ook bieden we (financiele)ondersteuning bij de benodigde medische zorg. Middels het aanbieden van dit totaalpakket willen we de kinderen begeleiden naar volledige zelfredzaamheid zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien en de toekomstige schouders zullen vormen om de gemeenschap waarin zij leven, te dragen.

Het totale inkomen van de stichting wordt verkregen vanuit giften. Hiervoor is een vaste achterban vanuit de kerkgemeenschap, vrienden en kennissen die maandelijks een bedrag doneren. Ook worden er in Nederland diverse sponsoracties georganiseerd. Daarnaast is er een 3-tal stichtingen die Embrace Burundi een warm hart toedragen. Voor het realiseren van de nieuwbouw van het Embrace Center zijn er aparte wervingsacties (en activiteiten) uitgevoerd.

Jaarverslag
In het jaarverslag vindt u een verslag van de activiteiten die Stichting Embrace Burundi het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. U treft hierin tevens de financiële verantwoording aan.

Klik hier voor het actuele (financiële) jaarverslag.