Project:

Nieuwbouw Embrace Huis

Hiernaast kunt u specifiek het genoemde project steunen met een eenmalige of terugkerende bijdrage. U kunt het donatieplatform ook met een gift steunen of bij fooi via: "Anders" dit bedrag op 0,00 euro zetten.
Project:

Embrace kinderen

Geen scanner? Klik op de QR-code!
Hiernaast kunt u specifiek het genoemde project steunen met een eenmalige of terugkerende bijdrage. U kunt het donatieplatform ook met een gift steunen of bij fooi via: Anders dit bedrag op 0,00 euro zetten.
Project:

Levensonderhoud familie

Hiernaast kunt u de QR-code scannen of de link volgen naar de donatiepagina op WhyDonate voor dit project.
Geen scanner? Klik op de QR-code!
Steunt uw organisatie ons al?

Donateurs overzicht