Nieuwbouw

Op deze pagina kunt u lezen over:

 

Bouwplan  Kosten  Voortgang  Sponsoring  Nieuws en ontwikkelingen

 

Bouwplan

Waar wij van dromen kan werkelijkheid worden: een gelijkvloerse woning met ruime gangen en brede deuren waarin wij de kinderen, die anders bedelend op straat zouden leven, op kunnen vangen. Een aantal slaapruimtes voor kinderen die doordeweeks niet naar huis kunnen. Een studielokaal voor de bijlessen en het muziekonderwijs. Een gezellige ontmoetingsplaats waar we met elkaar kunnen ontspannen. Een keuken om maaltijden klaar te kunnen maken. En tot slot een ruime tuin met dierenverblijven, moestuin en een speelplaats waar de kinderen kunnen spelen.

%

Doelbedrag: € 175.000

Kosten

De investering van het totale project is beraamd op €175.000. Dit bedrag bestaat uit:

Fase Omschrijving Bedrag
1 Aanschaf van de grond € 33.550
2 Bouwrijp maken. muur € 25.000
3 Fundering en huis € 50.000
4 Studiezaal en ontmoetingsplaats € 35.000
5 Tuin en dierenverblijven € 10.000
6 Inrichting € 10.000
Reservering / onvoorzien €11.450

De financiering voor fase 1 en 2 is inmiddels volledig geschonken door verschillende partners. Zo heeft de landelijke diaconie van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland een aanzienlijke financiële ondersteuning gegeven. Inmiddels zijn we voor Fase 3 en verder in gesprek met kerken (landelijk) en diverse (grote en bekende) organisaties.

Daarnaast vragen we kleinere, lokale stichtingen, bedrijven en particulieren in Nederland, om hulp. Voor de exploitatiekosten is een stabiele achterban van partners nodig. We zijn dankbaar en blij met onze huidige donateurs die ons al geruime tijd ondersteunen maar het blijft een aandachtspunt om een achterban stabiel te houden en te laten groeien. Groei en bloei is nodig om dit project te kunnen realiseren en in stand te kunnen houden.

We geven ondernemers/ bedrijven de mogelijkheid hun sponsoring bekend te maken via onze website.

We danken ook de eenmalige particuliere giften, kleinere donaties van 10, 25 en 50 euro maken een belangrijk deel uit van de totale financiering en we hopen dat u ook een bijdrage wilt leveren.

Voortgang

11-10-2020 
De voortgang is voorspoedig. De grond hebben we kunnen kopen en we zijn gestart met de 1e fase van de bouw. De muur om het terrein wordt nu neergezet. Er komt een flinke fundering onder, zoals jullie kunnen zien op de foto. 

BK Bouw- & Milieuadvies

Uw doortastende, oplossingsgerichte en duurzame adviseur op gebied van bouwen en milieu

Diaconie van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland

Landelijke diaconie van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland

De Functionaris

Uw praktische juridische dienstverlener

IHC

IHC Foundation

LEEF! Netwerk

Een netwerk van interculturele kerken

Sponsoring

De financiering voor fase 1 en 2 is inmiddels volledig geschonken door verschillende donateurs. Zo heeft de landelijke diaconie van de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland een aanzienlijke financiële ondersteuning gegeven. De financiering van Fase 3 is inmiddels ingegaan daarvoor zijn we in gesprek met kerken (landelijk) en diverse (grote en bekende) organisaties.
Dat neemt niet weg dat er nog een lange weg te gaan is en daarom ook vragen of kleinere, lokale stichtingen, bedrijven en particulieren in Nederland, hulp kunnen bieden.
Voor de exploitatiekosten is een stabiele achterban van partners nodig. We zijn dankbaar en blij met onze huidige donateurs die ons al geruime tijd ondersteunen maar het blijft een aandachtspunt om een achterban stabiel te houden en te laten groeien. Groei en bloei is nodig om dit project te kunnen realiseren en in stand te kunnen houden.

We geven ondernemers/ bedrijven graag de mogelijkheid hun sponsoring bekend te maken via onze website.

Daarnaast hierbij een hartelijk dankwoord aan alle particuliere donateurs, de kleinere bedragen tellen voor een heel belangrijk deel mee in de totale financiering en we hopen dat dit ook tijdens de verschillende fase zo mag blijven.

Nieuws en ontwikkelingen

Volg hier de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van ons Embrace huis. We zijn heel blij en dankbaar voor alle ontvangen sponsoring tot nu toe. Hierdoor zijn we nu al volop aan de slag.