Over ons

Op deze pagina kunt u lezen over:

 

Embrace Burundi  Marieke  Het land Burundi  Naamsverandering  De Thuisfront Commissie  ANBI

 

 

Embrace Burundi

Het verlangen is om de kinderen van de straat te omarmen met de liefde van Jezus, door ons heen en we hopen dat zij het leven dat voor hen ligt kunnen gaan omarmen. Dit hopen we te doen door de kinderen een mogelijkheid te bieden om naar de basisschool (terug) te gaan, hen maaltijden aan te bieden, hen medische zorg te verlenen, bijles te geven en uiteindelijk ook vaardigheden aan te leren die een inkomen kunnen genereren.

 

“So, what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn’t hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own Son, is there anything else he wouldn’t gladly and freely do for us? And who would dare tangle with God by messing with one of God’s chosen? Who would dare even to point a finger? The One who died for us—who was raised to life for us!—is in the presence of God at this very moment sticking up for us. Do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ’s love for us? There is no way! Not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, not backstabbing, not even the worst sins listed in Scripture: They kill us in cold blood because they hate you. We’re sitting ducks; they pick us off one by one. None of this fazes us because Jesus loves us. I’m absolutely convinced that nothing—nothing living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable—absolutely nothing can get between us and God’s love because of the way that Jesus our Master has embraced us.”

 

 

 

 

(Romans 8:31-39 – The Message)

Over Marieke

Al op jonge leeftijd wist Marieke wat ze wilde doen in de toekomst; uitreiken naar de (wees)kinderen in Afrika. Hen liefhebben, zorg bieden en onderwijzen en hopen dat zij Jezus’ liefde zouden ervaren. Ze deed daarom de verpleegkundige opleiding en werkte ruim vijf jaar bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Via ‘Jeugd met een Opdracht’ (Discipelschap Training School in Nederland en Counselling School in Australie) kwam ze in het hart van Afrika terecht en is daar nu werkzaam sinds 2009.

Na een aantal jaren in een huis met zo’n 40 tieners te hebben gewerkt en op een christelijke Engelstalige basisschool en middelbare school studenten te hebben begeleid, is het verlangen gekomen om de straatkinderen van Bujumbura te gaan dienen.

Naamsverandering

Shout for joy wordt Embrace Burundi

Over het land Burundi

Burundi is een prachtig land in het hart van Afrika. Het is vooral bekend geworden vanwege het feit dat dit hart erg ‘gebloed’ heeft. Al jaren is er een machtsstrijd tussen twee bevolkingsgroepen. Duizenden mensen zijn vermoord en velen zijn gevlucht tijdens de laatste burgeroorlog. Het land is erg arm en wordt vaak het hongerigste land van de wereld genoemd.

In 2015 zijn er presidentsverkiezingen gehouden in Burundi en was het erg onrustig in het land. Ook voor de kinderen op straat was dit een bijzonder moeilijke tijd. De voedselprijzen en andere vaste lasten zijn sindsdien omhoog geschoten. Er is te weinig landbouwgrond beschikbaar, terwijl dit de belangrijkste bron van inkomen is. Duizenden gezinnen leven onder moeilijke omstandigheden; werkeloosheid, ziekten als malaria en hiv/aids en armoede zorgen voor veel pijn en moeiten. Steeds meer kinderen gaan naar school, maar zonder geboortebewijs, een schooluniform en schrijfgerei kan er niet gestart worden.

Toch is er ook hoop voor Burundi! Het landschap is soms adembenemend mooi, de aarde vruchtbaar, de kwaliteit van de koffie die er verbouwd wordt erg goed en de bevolking sterk en moedig! Vele organisaties en kerken slaan hun handen ineen om verandering te brengen en wij willen ons ook graag inzetten voor onze medemens in Burundi. Vooral voor de kinderen van de straat, die het hart van Burundi weer kunnen doen kloppen!

Thuisfront commissie (TFC)

Wij (Robert, Johan, Linda, Mirjam en Eric) vormen de TFC voor stichting Shout For Joy. Vanuit het veilige Nederland steunen wij Marieke bij de mooie taak die ze vervult in Burundi. We hebben regelmatig overleg, bidden voor haar en de missie, plus helpen met diverse praktische taken.

De TFC bestaat uit een aantal vrienden uit ‘LEEF’ te Sliedrecht, de huisgemeente van Marieke en sinds kort is er ook een familielid van Marieke bijgekomen. Robert is al vanaf het eerste uur betrokken bij de missie van Marieke. Johan doet de financiële zaken en Robert, Mirjam, Linda en Eric verrichten diverse taken waar nodig.

Wij hopen van harte dat u Marieke ook wilt steunen bij haar mooie werk in één van de armste landen van de wereld!

Voorzitter: Robert de Bruin
Penningmeester: Johan de Bruin
Secretaris: Eric Tubbing
Algemene zaken: Linda Blokland, Paula Yetbarek en Mirjam Tubbing