Projecten

Embrace Burundi

Embrace Burundi streeft ernaar de kinderen te dienen op het vlak van educatie, voeding, medische hulp en ontspanning. Op dit moment organiseren we 3 grote projecten:

Education & Food

Educatie is de sleutel om aan armoede te ontsnappen en armoede is het grootste obstakel voor educatie. Embrace wil de kinderen van de straat een kans geven om (weer) naar school te gaan. Er zal met een kleine groep gestart gaan worden, om daadwerkelijk te kunnen investeren in hun leven. Ze zullen voornamelijk naar het reguliere onderwijs gaan, maar we bieden ook bijles aan. Daarnaast hopen we aan hun sociale en praktische vaardigheden te werken.

Studeren op een lege maag zorgt voor concentratieverlies en dus slechte resultaten. Embrace wil de kinderen een gezonde maaltijd kunnen aanbieden en kan zo ook de ouder(s) tegemoet te komen in hun zorg voor de kinderen.

Medical Care

Medische zorg kunnen de kinderen zich vaak niet veroorloven, de wonden en infecties die ze oplopen zijn daarom vaak van ernstige aard. Embrace wil naar hen uitreiken met de liefde en de kracht van Jezus, maar ook praktisch helpen door een pleister te plakken of een operatie te betalen.

Ook hopen we hen dingen als hygiene, een gezonde levensstijl en voeding aan te leren om zo de kwaliteit van het leven te bevorderen.

Kids Event

Embrace wil graag leuke dingen voor de kinderen organiseren. Dit kan een speciale maaltijd zijn, film kijken, spelletjes etc. zodat ze even kind kunnen zijn en gewoon kunnen genieten. Ook kunnen we soms een outreach organiseren om met elkaar ergens tot zegen te zijn en door eten of kleding uit te delen.