Schooljaar 2018-2019 was een goed jaar voor de meeste kinderen als we naar hun resultaten kijken! Veel kids zijn met sprongen vooruit gegaan en hebben plezier gekregen in het leren. Ze voelen zich veilig en geliefd, weten dat er elke dag eten is en hebben daarom hoop gekregen voor de toekomst. Als deze basis niet aanwezig is; kun je jezelf dan concentreren op huiswerk!?

De drie jongens die vorig jaar waren blijven zitten, hebben het fantastisch gedaan en waren terecht supertrots! In Burundi wordt aan het eind van het jaar meegedeeld of je nummer 1 van de klas bent of nummer 107(!) en dat kan best wel eens moeilijk zijn; om niet te trots te worden of te vechten tegen gevoelens van hopeloosheid… Bij Embrace waarderen we alle kinderen en moedigen we drie andere kinderen aan die dit jaar niet zijn overgegaan. Ze krijgen extra bijles en de oudere kinderen helpen hen ook! Kenny en Karim hebben ondanks hun ziekenhuisperiodes top resultaten geboekt en we hebben hen dan ook extra in het zonnetje gezet!

Hoe ziet een normale schooldag er dan uit bij Embrace?

Alle eeëntwintig kinderen gaan naar school, krijgen een voedzame maaltijd, helpen mee met de huishoudelijke taken en doen hun huiswerk alleen of met hulp van ons personeel of van de vrijwilligers. Daarnaast is er ook nog tijd over om gezellig een spelletje te doen of een gesprek aan te gaan. Aan het einde van de middag evalueren we de dag, lezen we een Bijbelverhaal, zingen en bidden we met elkaar. Daarna worden de kinderen die positief gedrag hebben laten zien of extra hebben geholpen even genoemd! We hebben hierdoor al veel mooie veranderingen gezien in het gedrag van deze voormalige straatkinderen. Na de dagsluiting eten de kinderen het overgebleven eten van de lunchtijd op of krijgen een snack en gaan daarna op huis aan…

Behalve vier jongens, die slapen ook bij Embrace. Voor Kenny zou transport elke dag teveel risico geven voor nieuwe botbreuken. Matthias heeft geen familie in Bujumbura en kleine Pascal komt uit een complexe situatie, waarbij de oma voor vele kleinkinderen moet zorgen en dit te moeilijk blijkt. Pascal heeft een enorme transformatie doorgemaakt in de tijd dat hij bij Embrace is en maakt nu definitief deel uit van onze Embrace familie! Een ander jongetje heeft geen stabiele thuissituatie (o.a. verslavingsproblematiek) en verblijft ook lange periodes bij Embrace.

Afgelopen schooljaar was ons doel dat de kinderen zich veilig voelden en vanuit die positie zouden gaan ontwikkelen en presteren. Ook wilden we hun talenten leren kennen en ze hiermee helpen. Het is mooi om op terug te kijken en ook vooral mee door te gaan!

Dit schooljaar kijken we voornamelijk naar communicatie en taalontwikkeling. We willen graag veel met hen lezen en ook helpen met het leren van de talen Engels en Frans. Onlangs kwam in het nieuws dat veel kinderen in Burundi moeite hebben met lezen (niet verrassend met die grote klassen) en we willen de kinderen daarom graag ondersteunen op dit gebied van ontwikkeling. En niet alleen dat, we focussen er ook op dat er positief over elkaar gesproken wordt, met woorden van leven en liefde!